• Chickenhare and the Hamster of Darkness-

  • Ndjek një hero të ri të lindur gjysmë pule dhe gjysmë lepur. I etur për t'u përshtatur dhe për t'u ndjerë i dashur, pavarësisht nga dallimet e tij, ai është i fiksuar pas aventurave, pavarësisht ngathtësisë së tij.

  • Süre: 01:31:00

  • Director
  • Benjamin Mousquet

Chickenhare and the Hamster of Darkness-

Ndjek një hero të ri të lindur gjysmë pule dhe gjysmë lepur. I etur për t'u përshtatur dhe për t'u ndjerë i dashur, pavarësisht nga dallimet e tij, ai është i fiksuar pas aventurave, pavarësisht ngathtësisë së tij.

  • Director
  • Benjamin Mousquet

Buy your ticket online by selecting the relevant session.

Sessions


Contact Us